Babamın devlet memuru olması nedeniyle, 13.Mayıs.1948 tarihinde İzmir’in Konak ilçesinde dünyaya  geldim. İlkokulu İzmir’in Karşıyaka ilçesinde bitirdim. Orta okula İzmir’de başladım babamın tayini nedeniyle Ankara’da devam ettim. Orta 2 nci sınıfta okul hayatından ayrılarak Ahmet EKMEKÇİ “Radyo Tamiri” kurslarına devam ettim. Kursu bittirdikten sonra bazı atölyelerde, bir müddette de Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Telsiz Servisinde stajyer olarak çalıştım.

 

Bu arada 1965 yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile tanıştım 09.07.1965 tarihinde 141 no’lu üyesi oldum.

 

Ankara ilinde ikamet ederken, 20.11.1965 tarihinde TRAC Ankara Şubesinin kurulmasında yer aldım, 37 no’lu kurcu üye olarak aktivitelere katıldım. Bu arada orta öğretimi bitirdim ve  okumaya devam ettim. 1970 yılında liseyi bitirdim, Yüksek Okul için İstanbul’a gidince TRAC Genel Merkezinde görev aldım.

 

Bu arada Üniversiteyi İDMMA Işık Mühendislik Yüksek Okulunda okudum ve Şubat 1976’da bitirdim, İnşaat Mühendisi oldum.

 

1977 yılının Aralık ayında Askere gidinceye kadar da TRAC Genel merkezinde çeşitli  görevler aldım. 1.Aralık.1977 ile 31.05.1979 tarihleri arasında askerlik görevimi yaptım.  1979- 1990 yılları arasında Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünde İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yatırım Şefliği görevini yürütmem ve yatırım işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu sürede amatör telsizcilik hobisini yapamadım. 1990 senesinde TRAC’ın İzmir Şubesinin kurulduğu duyumunu aldım fakat kuruluş aşamasında olan şube, kuruluşunu gerçekleşmesi için yapmak zorunda olduğu genel kurulu yapamadığı için yasa gereği kapanmak zorunda kalmış.

 

1991 yılında TRAC İzmir Şubesinin Kurulması için “Ömer YARDAŞ ve Kemal KEKLİK” arkadaşlarımla birlikte müracaat ederek TRAC İzmir Şubesi’nin kurulmasını sağladık. Yine 1991 yılında Amatör Telsizci olabilmek için imtihana girerek C sınıfı Amatör telsizci ve daha sonra 1993 yılında da tekrar sınava girerek A sınıfı Amatör telsizci oldum.

 

TRAC İzmir Şubesinde Şube başkanlığı, Başkan yardımcılığı ve Sekreterlik görevlerini yürüttüm.

 

İzmir Deprem Senaryosu ve Master Planının hazırlanması,

 

İzmir Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Burhan ÖZFATURA zamanında konunun uzmanlarıyla protokol imzalanarak başlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Resathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa ERDİK, Prof. Dr. Nuray AYDINOĞLU,  Prof. Dr. Özal YÜZÜGÜLLÜ, Prof. Dr. Ahmet Mete IŞIKARA, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Atilla M.ANSAL, Prof. Dr. Aykut BARKA, program dahilindeki işlerin yürütülmesi için de İzmir Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı İhsan TUTUM, İmar Şube Müdürü  Mimar Fügen SELVİTOPU, İnşaat Mühendisleri Odası adına Muzaffer TUNÇAĞ, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Necdet TÜRK, Bayındırlık İskân Müdürlüğü, Sivil Savunma İl Müdürü Faruk ÜNER, Sivil Savunma Birlik Müdürü  Atilla ALTINBULAK, İzmir Sağlık Müdürlüğünden Dr. Turan SOFUOĞLU, Dr. Süleyman  GÖKÇEN, Mimarlar Odasından Hasan TOPAL, İMO İzmir Şube Personeli, Jeofizikçi Prof. Dr. Atilla ULUĞ, İzmir Tabibler Odası, üç üniversitesinin Jeoloji, Jeofizik ve İnşaat  Mühendisliği bölümleri, Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odası, İzmir Ticaret Odası, İzmir  Sanayi Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü, Ege Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Coğrafya ve Sosyoloji Bölümleri, Ege Ordu Komutanlığı, İnş.Müh Zafer  İpekoğlu, Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DLH Bölge Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Bölge  Müdürlüğü, Telekom Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Acil Tıp Derneği DR. Ülkümen RODOPLU ve Dr. Gürkan ..., TEAŞ, TEDAŞ, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Sivil  Savunma Birimi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü, Muhtarlar  Derneği, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti İzmir Şube Başkanı olarak da ben Cihan  EMRE, İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Trafik İşleri Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile yürütülmüştür.

 

 

Radius projesinin hazırlanmasında:

 

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Boğaziçi Üniversitesi) – Genel Koordinatör

 

Prof. Dr. Atilla Ansal (İstanbul Teknik Üniversitesi) – Geoteknik, Zemin Davranışı

 

Prof. Dr. Nuray Aydınoğlu (Boğaziçi Üniversitesi) – Binaların Hasar görebilirliği

 

Prof. Dr. Aykut Barka (İstanbul Teknik Üniversitesi) – Jeoloji, Sismo-Tektonik

 

Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara (Boğaziçi Üniversitesi) – Jeofizik

 

Prof. Dr. Özal Yüzügüllü (Boğaziçi Üniversitesi) – Alt Yapı Hasar görebilirliği

 

Dr. Jennifer Avcı (Boğaziçi Üniversitesi) – GIS Uygulamaları, Jeoloji

 

Dr. Oğuz Özel (Boğaziçi Üniversitesi) – Tarihi Depremler

 

İnş.Y.Müh.Yeşim (Alpay) Biro (Boğaziçi Üniv.) – Deprem Tehlikesi, GIS Uygulamaları

 

İnş.Y.Müh. Gülüm Birgören (Boğaziçi Üniv.) – Deprem Tehlikesi, GIS Uygulamaları  konularında görev almışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sırada 1999 yılında Marmara depremi olması nedeniyle afet bölgesine gönderilecek malzemelerin nakli işinde amatör telsizci arkadaşım TA3AK A.Ömer YARDAŞ ile birlikte bilgi akışını koordine ettik, bu çalışmalarımız nedeni ile deprem sonrasında İzmir 112 ve Ege 112 ile TRAC İzmir Şubesi arasında protokol imzalanmıştır..

 

T.M.M.O.B İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak aktivitelerimi 2003 yılına kadar sürdürdüm.

 

Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğünde Teknik İşler Servis Şefi olarak 2000 yılından 2004 yılının Şubat ayına kadar görev yaptım. Toprak Mahsulleri Ofisinde Yeniden yapılanma söz konusu olduğundan İzmir Şube Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi olarak görev yapmakta iken 17.12.2004 tarihi itibarı ile emekli oldum.

 

İzmir Mavişehir’deki SOYAK inşaatın 1.Kısım şantiyesinde yapı denetçiliği görevini yaptım. Bu arada İMO bünyesindeki Afet komisyonu üyeliği sırasında İzmir’deki tesislerde bulunan kişilere Afet sunumu yaptım.

 

 

7.11.2000  yılında Kurulan İzmir Afet Derneği üyesi oldum. 2017 yılında yapılan seçimlerden sonra  Yönetim Kurulu Başkanı olarak halen çalışmaktayım. 4.12.2021 tarihi itabari ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldım.

 

Ege Orman Vakfı 4424 nolu üyesiyim.

 

Bu sene İnşaat Mühendisliği  meslek hayatımın 45.nci yılıdır.

 

 

16-05-2021 Cihan EMRE

 

 

 

 

Flag Counter